Sketch by Efva Lilja

Home News Presentation artwork Research archive Artwork Texts by Efva Lilja Papers Lectures International tours Awards and grants Commissions of trust Research about Efva Lilja Articles about Efva Lilja Media about Efva Lilja Documentary films Exhibitions Collaborators Archive catalogue Press Contact Order Buy paintings Buy drawings Originators of efvalilja.se
 

The Efva Lilja archive catalogue

The Efva Lilja Archive is at the National Library of Sweden (Kungliga Biblioteket, Enheten för handskrifter, kartor och bilder, acc.nr 2009/20.) and is available at arken.kb.se or via e-mail hkb@kb.se.

In Swedish

SerieSerierubrik
1Dokument och personliga handlingar
1APresentationer av Efva Liljas arbete samt erhållna stipendier och utmärkelser
1BPresentationer av Efva Lilja Dansproduktion / E.L.D. och medarbetare
2Arbetsmaterial, projektplanering och koreografiskisser
2AArbets- och planeringsmaterial samt koreografiskisser
2BKonstnärliga forskningsprojekt – Danskonst i fruset landskap och Rörelsen som kroppens minne
2CArbetsböcker med originalskisser av Efva Lilja
2DÅrskalendrar med dagsplanering
2EKontakter och marknadsföring
2FEj genomförda produktioner: förslag och arbetsmaterial
3Korrespondens
3AKorrespondens
4Program och recensioner
4AProgram och recensioner - Efva Lilja / E.L.D.
4BÖM, Öppen Måndag - särskild programserie hos E.L.D.
4CProgram och recensioner - Efva Liljas medverkan i andras verk
5Artiklar om Efva Lilja / E.L.D.
5AArtiklar om Efva Lilja / E.L.D.
6Akademiska uppsatser och avhandlingar om Efva Lilja / E.L.D.
6AAkademiska uppsatser och avhandlingar om Efva Lilja / E.L.D.
7Texter och publikationer av Efva Lilja
7ABöcker och artiklar av Efva Lilja
8Föredrag, seminarier och kurser av Efva Lilja
8AFöredrag, seminarier och kurser av Efva Lilja
8BUnderlag och material till föredrag av Efva Lilja
9E.L.D. och danskonst i skolan
9ADanskonst i skolan - utvärderingar och rapporter från E.L.D.
9BDanskonst i skolan - brev och utvärderingar från skolor
9CDanskonst i skolan - Fittjaprojektet, Det Brinnande och Danskonst i Sörmland
9DAngående nationellt uppdrag för danskonst för barn och unga
10Kulturpolitiskt material
10AKulturpolitiskt material - skrivelser, rapporter och förslag
10BEfva Lilja kultursakkunnig vid Kulturdepartementet 1995
11E.L.D.s verksamhetslokaler
11AE.L.D.s lokal i Bromma samt förslag om ny lokal
11BProjektering och underlag gällande ny lokal för E.L.D. vid Norrtullsgatan
12Stadgar och verksamhetsberättelser
12AStadgar och verksamhetsberättelser för ekonomiska föreningen E.L.D.
12BStadgar, verksamhetsberättelser och ekonomiska handlingar för dansgruppen Pyramiderna
13Protokoll
13AÅrsmötesprotokoll, E.L.D.
13BProtokoll från styrelsemöten och föreningsmöten, E.L.D.
13CProtokoll från AU-möten (arbetsutskott), E.L.D.
14Räkenskaper
14AKontrakt och avtal, Efva Lilja och E.L.D.
14BBokföring/bokslut E.L.D.
14CEkonomiska handlingar gällande personal E.L.D.
14DBidragsansökningar och -beslut E.L.D.
15Statistik
15AFöreställningsstatistik
15BStatistik och produktionsrapporter
16Fotografier
16AFotografier, Efva Liljas / E.L.D.s produktioner
16BKontaktkartor, Efva Liljas / E.L.D.s produktioner
16CFotografier, Efva Liljas medverkan i andras verk