Sketch by Efva Lilja

Hem Nu Presentation verk Forskning arkiv Verk Texter Papers Föredrag I andra länder Utmärkelser Förtroendeuppdrag Forskning om Efva Lilja Artiklar om Efva Lilja Media om Efva Lilja Dokumentärfilmer Utställningar Samarbetspartneres Arkivförteckning Press Kontakt Beställ Köp målningar Köp teckningar Medverkande efvalilja.se
 

Förtroendeuppdrag

Konsult för utvecklingen av Danskvarteret, Stockholm 2022–

Utvärderare av Norske forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid, Norge 2022

Medlem av Critical Friends, Art Futures, 2021–2022

Styrelseledamot Quarto, Sverige 2021–2023

Sakkunnig i bedömargrupp för examensrätt vid Fontys School of Fine and Performing Arts på uppdrag av HOBEON, Holland 2021

Sakkunnig i bedömargrupp av professorstillsättning vid Højskolen Kristiania, Norge 2021

Examinator av doktorand vid Høgskolen i Østfold, Norge 2020, 2021, 2022

Sakkunnig i bedömargrupp för kvalitetssäkring av KMH och KKH, UKÄ 2019–2020

Sakkunnig i bedömargrupp för examensrätter vid P.A.R.T.S., NVAO 2019, 2020

Medlem i Disorderly Women 2018–

Inbjuden deltagare i Dance Round Table Berlin, diskussion om danskonstens utveckling i Tyskland 2018

Inbjuden deltagare i The Warsaw Forum 2018

Medlem av Bora Bora konstnärliga råd, Danmark 2017–2019

Medlem av UNESCOs The International Dance Council, CID 2017-2019

Inbjuden av Italienska Ministeriet för utbildning och forskning för att tala om framtidens konstnärliga utbildningar, Rom, Italien 2016

Medlem av ECP, The European Cultural Parliament 2016–

Inbjuden av Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-WestfalenDüsseldorf för hearing om framtidens dansare 2016

Medlem av juryn för Choreographic Competition on 60 Seconds Dans Film 2016–2019

Medlem av juryn för 9th Annual Copenhagen International Choreography Competition 2016

Utsedd av Kulturministeriet till ordförande för kommittén för kunstnerisk udviklingsvirksomhed, KUV, Danmark 2015–2017

Ledamot av The International Board at HZT/UdK i Berlin 2015-

Ledamot av det internationella vetenskapliga rådet vid Konstakademin i Lissabon 2015

Inbjuden av den danska regeringen som ordförande för Styrelsen för konstnärlig forskning 2015

Styrelseledamot av The Fellowship in the Arts Programme, Norge 2015–2018

Artist in Residence, Centre National de la Danse CND, Paris, mars 2015

Artist in Residence, Dansens hus, Stockholm, januari-april 2015

Inbjuden av EU-kommissionens president José Manuel Barroso att medverka i A New Narrative for Europe 2013–2014

Styrelseledamot av SAR, Society for artistic research 2013–2015

Ledamot av Organisationskommittén för inrättandet av en ny högskola 2013–2014

Styrelseledamot för Gannevikstiftelsen 2012

Ledamot av Team Culture 2012, EU, 2012

Ledamot av expertgrupp för kvalitetsfrågor SUHF 2011–2013

Medlem av redaktionsråd för Nordisk tidsskrift for kunstfaglig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Oslo 2011–2012

Ledamot av WP3, SHARE/ELIA, step-change artistic research education, 2011–2013

Ordförande i juryn för Sophie Hultén Circus Grant 2010–

Styrelseledamot av ELIA, European League of Institutes in the Arts 2010–2014

Styrelseledamot av SUHF valberedning 2010–2012

Ledamot av AU vid den Konstnärliga forskarskolan 2010–2013

Styrelseledamot av AU vid den Konstnärliga forskarskolan 2010–2013

Ledamot av Högskoleverkets arbetsgrupp för översyn av nationella forskningsämnesområden, 2010

Ledamot av Kofu-nämnden vid Kungliga konsthögskolan 2010–2011

Ledamot av SUHF styrgrupp för högre ledarskapsutbildning, 2009–2012

Ledamot av International Board for the Program for Arts-based Research, PEEK, vid Austrian Science Found FWF 2009–2014

Ledamot av ELIA Artesnet Strand3, arbetsgrupp konstnärlig forskarutbildning 2009–2011

Ledamot av arbetsgrupp kring forskarutbildning och konstnärlig forskning vid Utbildningsdepartementet april 2008–april 2009

Ledamot av Kulturutredningens arbetsgrupp för högre utbildning och forskning 2008

Ledamot av styrgruppen för COT, Centrum för forskning i opera och teknik, Operahögskolan 2008–2009

Inbjuden konstnär/expert till European Commission, Inter Artes, expertpanel at the Tuning Project, Bryssel, November 2007

Ledamot av Lärarförbundets vetenskapliga råd 2007–2008

Ledamot av rektorsråd till högskolekanslern vid Högskoleverket 2007–2012

Ledamot av Konstnärsnämndens styrelse/ The Arts Grants Committee, 2007–2012

Ledamot av referensgrupp Resursutredningen RUT2 2006–2007

Ordförande i föreningen ELDPRIS 2006–2010

Huvudhandledare vid stipendiatprogrammet för konstnärlig forskning vid Konsthögskolan i Bergen 2003–2006

Professor i koreografisk komposition vid Danshögskolan 2003–2006

Ledamot av nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning vid Danshögskolan 2003–2005

Juryledamot vid urval av verk för dansfestival Spec’s and Art, Kreta 2004

Ledamot av extern referensgrupp för översyn av scenkonstnärliga utbildningar vid Danshögskolan, 2001

Juryledamot vid antagning till koreografutbildning vid Danshögskolan 1997–1998

Kultursakkunnig på Kulturdepartementet 1995

Suppleant i ITI:s styrelse oktober 1994–oktober 1995

Ledamot av Tjänsteförslagsnämnden vid Danshögskolan 1994–1995

Av regeringen utsedd ledamot av Danshögskolans styrelse 1994–1997

Ledamot i Kulturhusalliansens styrelse 1993–1994

Var med och startade Föreningen Svenska Koreografer FSK 1986 och var dess första ordförande fram till 1989.

Medlem i Fylkingen 1982–1994, ledamot i produktionsgruppen 1985–1988

Styrelseledamot i Danscentrum 1985–1987

Verksam i Moderna Dansteaterns programråd 1988–1991

Verksam i Svensk Danskommitté 1987–2005, i dess AU 1990–1995

Facklig tillhörighet: Svenska Teaterförbundet sedan 1980, passiv medlem fr.o.m. 1995