Sketch by Efva Lilja

Home News Presentation artwork Research archive Artwork Texts by Efva Lilja Papers Lectures International tours Awards and grants Commissions of trust Research about Efva Lilja Articles about Efva Lilja Media about Efva Lilja Documentary films Exhibitions Collaborators Archive catalogue Press Contact Engage and order Originators of efvalilja.se
 

Academic reports and dissertations about Efva Lilja / E.L.D.

In Swedish

Karolinska institutet Sektionen för sjukgymnastik, INFORMA, article by Kerstin Thornberg, 2012
Experiences of healthy elderly participating in a creative dance workshop

Umeå Universitet, Institutionen för socialt arbete, avhandling Maria Sjölund, 28 september 2012
Levd erfarenhet av ålder, föreställningar om och erfarenhet av att vara och bli äldre

Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Magisteruppsats Philip Olsson 2010
Vägen till legitimitet, konstnärers resa till konstnärligt ledarskap

Dance in a World of Change, editor Sherry B Shapiro, förlag Human Kinetics 2008
Holds no Memory, Dr Ana Sanchez Colberg

Stockholms universitet, Teatervetenskapliga institutionen, magisteruppsats av Ingrid Redbark Wallander 2004
Dans som språk: en diskurs. En belysning av aktörer inom dansområdet som diskuterar det meningsskapande i dans

Stockholms universitet, Musikvetenskapliga institutionen, C-uppsats av Olof Hansson 2004
Efva Lilja och musiken

Danshögskolan, Danspedagogutbildningen, uppsats av Sofia Barkevall vårterminen 2001
Pedagogik inom dansen – kommunikation mellan lärare och elever, koreograf Efva Lilja intervjuas

Danshögskolan, Danspedagogutbildningen, uppsats av Sara Klinga vårterminen 2000
Danstvivel, intervju med Efva Lilja

Handelshögskolan i Stockholm, akademisk avhandling för ekonomie doktorsexamen av Emma Stenström år 2000
Avhandlingen uppehåller sig i stora delar kring E.L.D. s organisation och verksamhet, 21 maj 2000
Konstiga företag

Stockholms universitet, Teatervetenskapliga institutionen, magisteruppsats av Ulrica von Schantz 4 april 2000
MAKT, MYT OCH MÖTE i dansprojektet BYEN VISO

Laban Centre, London 1999, avhandling av Marika Hedemyr
A discussion of the Relationship Between Information Technology and Creativity in Post-Industrial Society, as it impacts on Dance in Sweden

Stockholms universitet, Institutionen för Teatervetenskap, B-uppsats i Dansvetenskap av Ulrica von Schantz
augusti 1999
Projektet Byen Viso i regi av koreografen Efva Lilja

Danshögskolan, Danspedagogutbildningen, uppsats av Ann Erlandsson juni 1999
Efva Liljas vilja

Stockholms universitet, Statsvetenskap, magisteruppsats i offentlig politik och organisation av Albin Gaunt 1998
Ministerns rådgivare

Stockholms universitet, Institutionen för dans-, teater- och filmvetenskap, uppsats av Ingrid Redbark-Wallander
november 1996
Ur Mörkret - En postmodernistisk dans?

Danshögskolan, uppsats av Erika Ingvarsson 1993
Fridanskoreografen Efva Lilja

Stockholms universitet, Teatervetenskap, Dansteori - sociologi, uppsats av Audre Roth våren 1991
Efva Lilja

Umeå universitet, Kulturarbetarlinjen, uppsats (11 p) våren 1990
Dans som kommunikation, En studie i Efva Liljas föreställning Solo ur vanan