Hem Nu Presentation CV Repertoar 1995–2005 E.L.D.s historia verk Forskning arkiv Press Kontakt Boka och beställ Medverkande efvalilja.se
 


Efva Lilja är konstnär och arbetar med koreografi, bildkonst, film och text. Hon har profilerat sig som en av Sveriges mest spännande koreografer med en mycket uppmärksammad och särpräglad repertoar. Efter ett antal år som dansare debuterade hon som koreograf 1982 och 1985 bildades E.L.D, ett forum för ny koreografisk scenkonst, där hon verkade t.o.m. 2005. 2003–2006 var hon professor i koreografi och 2006–2013 rektor vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. 2014 var hon sakkunnig i konstnärlig forskning vid utbildningsdepartementet.

I samarbeten med andra konstnärer skapar hon gränsöverskridande verk som ofta omskrivits som mycket vackra, poetiska, erotiska, nordiska, kontroversiella och många gånger banbrytande inom svensk danskonst. Hennes verk har framförts i mer än trettiofem länder: på stora gästspelsscener, i intima lokaler, i TV, video, skolor, konstfora – i träd, jord, vatten och snö… Som första skandinaviska koreograf fick hon 1994 en beställning på ett verk, Entre Nos Espaces, för Centre Georges Pompidou i Paris, Frankrike, Mareld för Stockholm Europas kulturhuvudstad 1998, som första skandinaviska konstnär blev hon 2001 inbjuden att utarbeta ett verk, The Illuminated Dream Aflame, för Guggenheim museet i Bilbao, Spanien. 2001 iscensatte hon Akers International med sitt verk Madness In The Everyday Idyll och hon har utarbetat två verk: A Gentle Cut och ELDSTAD för Moderna museet i Stockholm, för att nämna några av hennes större verk.

Efva Lilja etablerade tillsammans med sina medarbetare i E.L.D. ett för svensk danskonst helt nytt arbetssätt. 1985–2005 var hon koreograf och konstnärlig ledare vid denna turnérande repertoarensemble, som med Stockholm som bas arbetade med kontinuerlig verksamhet året om. Ett nytänkande kring turné och arrangörsmodeller, gav gruppen en stor och bred publik. På 90-talet blev de internationella engagemangen allt fler och ensemblen utvecklades mot en ledande position i den svenska nyskapande samtidsdansen.

Genom åren har hon mottagit en rad stipendier och utmärkelser för sin danskonst bl.a. Stockholms kommuns hederspris 1999, Sveriges kulturchefers kulturpris 1999, Prix D'ASSITEJ 2000 och Iris stipendiet från Stiftelsen Kvinnor Kan 2002 för att nämna några. 1999 utsågs hon till Honourary Member of International Center for Cultural Relations. 2009 mottog hon S:t Eriks medaljen vid en ceremony i Stockholms stadshus.

Sin utbildning fick Efva Lilja vid Balettakademien och Danshögskolan i Stockholm. Hon vidareutbildade sig i England (Royal Academy), Frankrike (Miriam Berns) och i USA. Där studerade hon bl.a. ett år vid Merce Cunningham Dance Foundation i New York. Hon studerade komposition för Robert Dunn, Contemporary Dance vid Columbia University med bl.a. Meredith Monk och balett med bl.a. Zena Romett och Haynes Owens. Hon har fortbildat sig bl.a. i kurser i dansfilm vid Dramatiska Institutet. Som frilansdansare var hon engagerad av flera koreografer i Sverige och New York och turnerade bl.a med Rikskonserter och Riksteatern.

Efva Lilja har medverkat i flera filmer, bl.a. Amorosa i regi av Mai Zetterling, Dansen i regi av Jan Troell och Kvinnorna på taket i regi av Carl Gustav Nykvist. Hon har också själv regisserat, bl.a. Huset av och med Allan Edwall, Magic Songs med Orphei drängar och hon har som koreograf samarbetat med den ryske regissören Anatoly Vasiliev i Moskva. Hennes egna filmer visas vid festivaler och i konstfora runt om i världen.

Efva Lilja har skrivit ett flertal artiklar publicerade i böcker nationellt och internationellt, bl.a. Att resa genom kaos, Kulturen – möten och mödor (Carlssons förlag), Danskonst i gränsland, Styrka och mod – om barns skapande (Rädda barnen), Nödvändighetens obändiga vilja Dansmuseets årsbok 1990, Ett fredat rum, Fylkingens jubileumsbok (Fylkingen) och Om DANS eller vanvett i den vardagliga idyllen, Forskning i rörelse (Carlssons förlag), för att nämna några. Dessutom är hon publicerad i Sverige, Frankrike, Tyskland och Grekland samt i ett stort antal nätpublikationer. Hennes diktsvit … en tids rörelse … finns utgiven på Kalejdoskop förlag. År 2000 utkom Danskonst i språkets utmarker, 2003 Danskonst i fruset landskap och 2005 Danskonst i Nöd och lust, dessa tre på E.L.D.s förlag, 2006 i dåvarande Danshögskolans rapportserie Movements as the Memory of the Body för att nämna några av hennes viktigaste publikationer. 2012 gav Ellerströms förlag ut: Förstår du vad jag inte säger? Om dans som samhällsomstörtande kärleksförklaring och 100 övningar för en koreograf och andra överlevare.

Efva Lilja ger föreläsningar, masterclasses och bedriver forsknings- och konstnärliga utvecklingsprojekt bl.a. Fittjaprojektet 1996–1999 och Det brinnande 1998. 2002 deltog Efva Lilja i forsknings expeditionen Arctic Ocean 2002, arrangerad av Svenska Polarforskningssekretariatet. På Arktis is bedrev hon ett forskningsprojekt: Danskonst i fruset landskap 2002–2004. Projektet redovisas bl.a. som dansfilm för SVT, i bokform samt i ett sceniskt verk: The Outmost White – A Dance From The Top of The World. 2003 utnämndes hon till professor i koreografisk komposition vid Danshögskolan (nu DOCH). Rörelsen som kroppens minne är hennes senaste forskningsprojekt 2003–2006, finansierat av bl.a. Vetenskapsrådet. Detta projekt är redovisat i tre verk: Minnet 2003, Med ögat mitt i pannan 2004, Döden, döden! 2005 samt i boken Rörelsen som kroppens minne 2006.

Efva Lilja har ett starkt engagemang för utveckling av konstnärlig forskning och för konstnärers möjlighet att få forska i sin konst. Hon var bl.a. ledamot i styrelsen för SAR Society for Artistic Research, ELIA (European League of Institutes in the Arts), av styrgruppen för PEEK, program för konstnärlig forskning vid det Österrikiska vetenskapsrådet m.m. 2010–2013 satt hon i styrelsen för Konstnärliga forskarskolan. 2003–2006 medverkade hon som handledare i det norska Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (doktorandprojekt i konstnärlig forskning), samt 2005–2006 som koreograf i det engelska forskningsprojektet Holds No Memory, under ledning av koreograf Ana Sanchez Colberg. Hon anlitades också under några år som Senior Advisor vid utvecklingen av den konstnärliga forskningen vid TEAK i Helsingfors för att nämna några av hennesuppdrag. Efva Lilja föreläser regelbundet om konstnärlig forskning vid universitet, konstfora och festivaler runt om i världen och publicerar artiklar om konstnärlig forskning i ett flertal länder.

Efva Lilja har alltid haft ett starkt kulturpolitiskt engagemang för danskonstområdet och var under många år varit verksam i bl.a. Svensk Danskommitté, Danscentrum och Fylkingen. Hon var med och startade FSK (Föreningen Svenska Koreografer) och var dess första ordförande 1986–1989. Hon satt på regeringens mandat i Danshögskolans styrelse 1994–1997 och var sakkunnig i dansfrågor på kulturdepartementet 1995. 2001 ingick hon i en referensgrupp vid Danshögskolan för översyn av de scenkonstnärliga utbildningarnas innehåll och 2008–2010 i en referensgrupp för utveckling av konstnärlig forskning och forskarutbildning vid utbildningsdepartementet, för att nämna några av hennes uppdrag. 2012 inbjöds hon att delta i Team Culture 2012 (EU), och inbjuden av José Manuel Barroso medverkade hon 2013–2014 i en "Think Tank" för A New Narrative for Europe, samt i nätverket kring strategiska kultur och näringslivsfrågor Forum D'Avignon-Ruhr 2013–.

Kungliga bibliotekets arkiv förvarar all dokumentation av Efva Liljas konstnärsskap för åren 1979–2011. Arkivet innehåller foton, recensioner, artiklar, produktionsadministration, projektbeskrivningar osv. men också Efva Liljas partitur och skisser. Arkivet är tillgängligt för forskare. Kompletta förteckningar, ytterligare biografisk information finns att hämta i Nationalencyklopedien, Vem är det, m.fl. uppslagsverk, eller på www.efvalilja.se.


Apple