Hem Nu Presentation CV Repertoar 1995–2005 E.L.D.s historia verk Forskning arkiv Press Kontakt Boka och beställ Medverkande efvalilja.se
 


Efva Lilja är konstnär och arbetar med koreografi, bild, film och text. Hon har profilerat sig med mycket uppmärksammade och särpräglade verk. Efter ett antal år som dansare debuterade hon som koreograf 1982 och 1985 bildades E.L.D, ett forum för ny koreografisk scenkonst, där hon verkade som koreograf och konstnärlig ledare t.o.m. 2005. Sedan 2006 verkar hon som frilansande konstnär.

Hon skapar gränsöverskridande verk som ofta omskrivits som mycket vackra, poetiska, erotiska, nordiska, kontroversiella och många gånger banbrytande inom svensk koreografi. Hennes verk har framförts i ett fyrtiotal länder: på stora gästspelsscener, i intima lokaler, i TV, video, skolor, konstfora, på arbetsplatser eller i det offentliga rummet – i träd, jord, vatten och snö… Som första skandinaviska koreograf fick hon 1994 en beställning på ett verk, Entre Nos Espaces, för Centre Georges Pompidou i Paris, Mareld för Stockholm Europas kulturhuvudstad 1998 och som första skandinaviska konstnär blev hon 2001 inbjuden att utarbeta ett verk, The Illuminated Dream Aflame, för Guggenheimmuséet i Bilbao. 2001 iscensatte hon Akers International med sitt verk Madness In The Everyday Idyll och hon har utarbetat två verk: A Gentle Cut och ELDSTAD för Moderna museet i Stockholm - för att nämna några av hennes större verk. Genom åren har hon mottagit en rad stipendier och utmärkelser för sin konst. 2009 mottog hon S:t Eriks medaljen vid en ceremony i Stockholms stadshus.

Efva Lilja skriver artiklar och böcker som publiceras nationellt och internationellt. Hennes böcker ges ut av bl.a. Ellerströms förlag på svenska och engelska, de senaste tt koreografera dagen och låta natten vara, Förstår du vad jag inte säger? Om dans som samhällsomstörtande kärleksförklaring och 100 övningar för en koreograf och andra överlevare. Några exempel på artiklar publicerade internationellt är The Technologies of Listening och Rising Forward.

Efva Lilja har alltid haft ett starkt kulturpolitiskt engagemang för konsten. 2012 inbjöds hon att delta i Team Culture 2012 (EU) och inbjuden av EU-kommissionens dåvarande president José Manuel Barroso medverkade hon 2013-2014 i projektet A New Narrative for Europe samt i nätverket kring strategiska kultur och näringslivsfrågor i Forum D’Avignon-Ruhr. 2016 utsågs hon till ny medlem av ECP, European Cultural Parliament och 2019 till medlem av Disorderly Woman, ett nätverk för kvinnliga ledare inom konsten.

2003-2006 var hon professor i koreografi och 2006-2013 rektor vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. 2014-januari 2015 var hon sakkunnig i konstnärlig forskning vid utbildningsdepartementet och 2016–april 2019 direktör och konstnärlig ledare vid Dansehallerne i Köpenhamn. Parallellt med dessa uppdrag var hon hela tiden verksam som konstnär.

Kungliga bibliotekets arkiv förvarar all dokumentation av Efva Liljas konstnärskap. För mer information, se Arkiv.


Apple