Hem Nu Presentation CV Dokumenterade verk E.L.D.s historia verk Forskning arkiv Press Kontakt Beställ Köp målningar Köp teckningar Medverkande efvalilja.se
 


Efva Lilja är konstnär och arbetar globalt med koreografi som dans, bild och text i verk som tar oss genom olika medvetandelager, erotiska episoder, kontemplativ stillhet eller lekfullhet med politisk udd. Hon är en okonventionell konstnär som med koreograferade förlopp erbjuder bilder och ord att använda i det verklighetsgörande där vardagliga skeenden och handlingar omprövas och ges nya uttryck. Hon skapar gränsöverskridande verk som ofta omskrivits som mycket vackra, poetiska, kontroversiella och många gånger banbrytande inom det koreografiska fältet.

Hennes verk har framförts i ett fyrtiotal länder: på stora gästspelsscener, i intima lokaler, i TV, film, skolor, konstfora, på arbetsplatser eller i det offentliga rummet. 1994 fick hon en beställning på ett verk, Entre Nos Espaces, för Centre Georges Pompidou i Paris, 1998 Mareld för Stockholm Europas kulturhuvudstad och som första skandinaviska konstnär blev hon 2001 inbjuden att utarbeta ett verk, The Illuminated Dream Aflame, för Guggenheim museet i Bilbao. 2001 iscensatte hon Akers International med sitt verk Madness in the Everyday Idyll och hon har utarbetat två verk: A Gentle Cut och ELDSTAD för Moderna museet i Stockholm - för att nämna några av hennes större verk. Efva Liljas bildkonst har presenterats i ett tio-tal separatutställningar, sju grupputställningar och på museer i ett flertal länder. Hon föreläser och skriver artiklar och böcker som publiceras nationellt och internationellt.

Efter ett antal år som dansare debuterade hon som koreograf 1982 och 1985 bildades E.L.D, ett forum för ny koreografisk scenkonst där hon verkade som koreograf och konstnärlig ledare till och med 2005. 2006 ombildades verksamheten av koreograf Anna Koch till Weld. 2003–2006 var hon professor i koreografi och 2006–2013 rektor vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. 2014–januari 2015 var hon sakkunnig i konstnärlig forskning vid utbildningsdepartementet och oktober 2015–april 2019 direktör och konstnärlig ledare vid Dansehallerne i Köpenhamn. Parallellt med dessa uppdrag var hon hela tiden verksam som konstnär. Sedan maj 2019 verkar hon enbart som frilansande konstnär.

Efva Lilja har ett starkt kulturpolitiskt engagemang för konsten och har haft ett stort antal förtroendeuppdrag. Som exempel kan nämnas att hon 2012 inbjöds att delta i Team Culture 2012 (EU) och inbjuden av EU kommissionens dåvarande president José Manuel Barroso medverkade hon 2013–2014 i projektet A New Narrative for Europe samt i nätverket kring strategiska kultur och näringslivsfrågor i Forum D’Avignon-Ruhr. 2016 utsågs hon till ny medlem av ECP, European Cultural Parliament, inbjöds av Påven att medverka i Jubilée. 2019 blev hon medlem av Disorderly Woman, ett nätverk för kvinnliga ledare inom konsten.

Efva Lilja har erhållit ett stort antal utmärkelser, bland annat Gannevikstipendiet, Stockholm kommuns hederspris, utsedd till kulturpristagare av Föreningen Sveriges Kulturchefer, Prix D’Assitej, den danska Statens Kunstfond Legatudvalgets Premiering, S:t Eriksmedaljen och Hans Majestät Konungens medalj Litteris et Artibus. I konkurrens med 130 filmer från hela världen tilldelades hennes film Homeward Bound första pris vid Il Coreografo Elettronico XIV Festival Internazionale di Videodanza i Neapel, Italien 2006. Sedan 1999 är hon Honorary member of International Centre for Cultural Relations i Mumbai, Indien.

Kungliga bibliotekets arkiv förvarar all dokumentation av Efva Liljas konstnärskap. För mer information, se Arkiv.


Apple