Efva Lilja

Hem Nu Presentation CV Repertoar 1995–2005 E.L.D.s historia verk Forskning arkiv Press Kontakt Boka och beställ Medverkande efvalilja.se
 

Curriculum Vitae

Efva Lilja
Gammelbodavägen 14A
139 71 Stavsnäs

info[at]efvalilja.se
www.efvalilja.se

Denna CV är tecknad som en kronologisk berättelse med verkförteckning sist. Kompletta förteckningar över områden exemplifierade i denna berättelse finns på min hemsida eller i det arkiv Kungliga biblioteket upprättat över min konstnärliga verksamhet, acc.nr L288.

Ladda ner Efva Liljas CV (pdf)

Utbildning
Dansengagemang
Konstnärliga verk
Utmärkelser och stipendier
Forskning
Pedagogiska uppdrag
Förtroendeuppdrag
Föreläsningar
Bibliografi
Ledarskap
Språkkunskaper

Utbildning

Jag är född 1956 i Huskvarna. Började studera dans 1970 vid Jönköpings Gymnastikförening och Vätterstads balettförening. Uppväxt i skogens närhet var jag bra på att klättra i träd, springa fort och cykla i terräng. Tävlade framgångsrikt i längdåkning på skidor 1968–1971. Lämnade föräldrahemmet 1972, fortsatte studera dans i Malmö 1972–1973 och i Örebro 1973–1974. Träningsteknikerna var jazzdans, klassisk balett och rytmik. Började tidigt undervisa, koreograferade elev- och teaterföreställningar och fick mitt första danskontrakt redan 1975. Kom till Statens Dansskolas 3-stegs sommarkurs för pedagoger, balett och fridans 1975–1977, gick också Statens Dansskolas sommarkurs i mim 1976. Därefter Balettakademiens yrkesförberedande linje 1976–1977 och parallellt med denna kurs även NBV Teaterskolas grundutbildning i teater/drama och analys. Mottog ett flertal stipendier för dessa studier.

1977 blev jag antagen vid Statens Dansskolas pedagogutbildning, skolan blev Danshögskolan 1978 och jag fick min kandidatexamen 1980. Under dessa år studerade jag också som stipendiat vid The Royal Academy of Dance London, två månader balett, syllabus och repertoar 1978, International Ballet Seminar Köpenhamn, en månad 1979, en månad kompositionsstudier i Grenoble 1979 samt sommarkurser i Cunninghamteknik för bland andra Jeff Slayton, Albert Reid, Meg Harper, Miriam Berns och Karen Levey. Pedagogutbildningen gav vid den tiden en bra dansutbildning samt en hel del kurser i koreografi.

Under dessa år av formell grundutbildning var jag också engagerad som frilansdansare, fullgjorde min pedagogiska praktik, bland annat vid Kungliga Teaterns Balettelevskola och engagerade mig danspolitiskt bland annat som elevrepresentant i Statens Dansskolas styrelse och i Danscentrum.

1980 tilldelades jag Sverige-Amerikastiftelsens konstnärsstipendium och flyttade till New York. Studerade där hos Merce Cunningham, companyklasser med Viola Farber och balettstudier för Zena Romett och Haynes Owens 1980-1981. 1980 deltog jag i tre månader av kompositionsklasser vid Columbia University för bland andra Meredith Monk, Anna Sokolov, Margareth Beals m.fl. samt parallella studier i koreografisk komposition för Robert Dunn. Under detta intensiva år fick jag engagemang som dansare i ett flertal uppsättningar i New York och började också uttrycka mig i skrift.

Fortbildningen bedrev jag kontinuerligt under 80- och 90-talet. Olika sommarkurser under 80-talet för ett antal olika koreografer i Europa, kurser vid Dramatiska Institutet, Dans i TV (SVT) 1988 och 1989, samt genom åren ett antal seminarier och föreläsningar om bland annat filosofi, hjärnforskning och kreativitetsteori, sociologi samt en hel del självstudier.

Jag har också tagit kurser i ekonomisk redovisning och bokföring i samband med att jag etablerade E.L.D. 1985. Den verksamhet vi byggde upp omslöt ca 6 miljoner 2005. När jag 2006 tillträdde som rektor för DOCH, Dans och Cirkushögskolan (dåvarande Danshögskolan) genomgick jag Högskoleverkets rektorsutbildningsprogram under två år. Jag har också deltagit i IS 30, utbildningsprogram för strategiskt ledarskap 2012–2013.

För mig är det konstnärliga arbetet och livet självt en ständigt pågående utbildningsprocess.

Gå till början av sidan

Dansengagemang

De första erfarenheterna på scen gjorde jag som dansare redan under de första studieåren. Två verk av koreograf Aase Dyrting utgjorde mitt första kontrakt. Det var dels ett balettverk En afton i Wien i samarbete med Norrköpings Symfoniorkester samt historiska danser: En dag under medeltiden. Dessa föreställningar arrangerades av Svenska Rikskonserter 1975. Därefter följde olika elevföreställningar i Vara, Falköping, Stockholm och London där jag bland annat dansade Valse de Fleur i koreografi av Ronald Emblen 1978. I slutet av 70-talet blev det också en del experimentella föreställningar vid olika sammanhang i Stockholm.

1979 kontaktades jag av koreografen Margaretha Åsberg och erbjöds engagemang i föreställningen Pyramiderna. Därefter följde ett antal dynamiska år då jag medverkade i följande verk: Pyramiderna 1979 och 1981, Fragment av en kub 1980, TER(R) 1881, Organon 1982, Gaturepetitioner, Rörelseinstallationer, Ryskt Avant Garde, Down Stairs 1983, Arsinoe 1984 och Aniara vid Kungliga teatern 1985, vilket kom att bli det verk som avslutade samarbetet. Föreställningarna gavs i huvudsak i Stockholm, men vid enstaka gästspel också i Oslo, Helsingfors, Caen och Aix en Provence i Frankrike.

I New York dansade jag 1980-1981 verk av koreografer som Richard Schlossbach, Death Hunted, The Open Eye Theatre, studioföreställningar av Susana Hayman Schaffey och ett verk för Svenska Kyrkan av Mats Isaksson. Tillbaka i Sverige blev det föreställningar som Floden av Glas, ett multimediaverk av tonsättaren Åke Parmerud i koreografi av Irene Hultman/Kerstin Lindgren/undertecknad 1981, Åå Gash av Irene Hultman 1983, Lammas av Per Johnsson 1985 och Frun på golvet av Björn Elison 1985 för att nämna några. Dessutom medverkade jag under dessa mina första tio år som dansare i ett antal TV program och dansade mina egna verk vid turnéer nationellt och internationellt.

Jag medverkade i filmer som bl.a: Amorosa, regi Mai Zetterling, Sandrews 1985, Kvinnorna på Taket, regi Carl Gustav Nykvist, SF 1988 och Dansen av Jan Troell 1996.

1985 bildades E.L.D. Forum för ny koreografisk scenkonst, och sedan dess har jag företrädesvis dansat i egen repertoar, under senare år alltmer sällan och uteslutande i soloverk. Under 2000-talet i soloverk vid enstaka tillfällen i Stockholm, Paris, Moskva, Kiev, Bombay, Bilbao, Athen med flera. 2000 framträdde jag för första och enda gången i min hemstad Huskvarna, vid ett soloframträdande i Huskvarna Folkets Park.

En sammanfattande beskrivning av mig som dansare och koreograf under 80-talet finns nertecknad av Horace Engdahl i en artikel för Danstidningen: Efva Liljas väg, 1990. Jag har också själv beskrivit tiden sent 70-tal till början av 90-talet i min artikel Ett Fredat Rum, Fylkingens jubileumsbok 1993. Min karriär som dansare under 90-talet finns brett omskriven i ett antal artiklar och recensioner som finns att tillgå i Kungliga bibliotekets arkiv, acc.nr L288. I detta arkiv finns också artiklar, recensioner, dokumentationer, foton, filmer mm från 1975 till 2018. Arkivet finns presenterat under Arkiv. Kortfattad biografi i Nationalencyklopedin m.fl. uppslagsverk.

Gå till början av sidan

Konstnärliga verk

En fullständig verkförteckning finns under Arkiv.

Koreografi definieras av de flesta som konsten att skapa dans. Så har man tänkt och använt begreppet sedan 1700-talet. För mig är koreografi ett redskap för komponerande av rörelser i tid och rum med syfte att skapa nya meningsbildande sammanhang. Jag gör föreställningar, tecknar, gör film, installationer, utställningar och böcker.

Vardagen är full av rörelser. Livet i sig är rörelse. Den komplexitet som själva levandet rymmer kräver en koreograf. Att konfronteras med obegripligheter hör till vardagliga utmaningar att genomleva. Frågor om makt och identitet i relation till kropp, rörelse och performativitet, är det som triggar de tankar och bilder som genererar nya processer i sökandet efter mening. Jag arbetar med rörelsen. Jag tecknar, jag skriver, jag gör koreografi. Koreografi ger en möjlighet att synliggöra, kanske tydliggöra, själva meningen. En slags dissekering av levandets olika beståndsdelar och därefter en montering av det som kan ge helt nya insikter, bilder och förlopp i politiska, sociala och filosofiska sammanhang. Ett kulturellt kitt i vår tids förändringsprocesser.

Mina verk har framförts i mer än 35 länder och mina filmer och utställningar i ytterligare ett antal. Jag har gjort verk för festivaler, operahus och andra stora scener, för experimentella foras, för konsthallar, gallerier och museer, för film och tv men också platsspecifika arbeten i de mest skiftande miljöer i jord, vatten, snö och is. Jag har koreograferat dansare, sångare, skådespelare, musiker och amatörer, bland annat barn. Jag har innehaft ett världsrekord och är den enda koreograf som arbetat vid nordpolen, är den enda svenska konstnär som gjort ett originalverk för Guggenheimmuséet i Bilbao och för Centre Georges Pompidous stora scen i Paris.

De flesta verk finns dokumenterade på video eller har gjorts i upptagningar för Sveriges Television. Om mitt konstnärliga arbete har hittills skrivits en mängd artiklar, uppsatser och avhandlingar. En kronologisk förteckning av dessa finns att hämta på min hemsida under Arkiv. Där finns också mycket annan information om mina verk, foton, video m.m. men också om alla de fantastiska människor jag samarbetat med genom åren.

Gå till början av sidan

Utmärkelser och stipendier

Jag har genom åren emottagit ett stort antal priser och utmärkelser för min danskonst. Förteckning finns att hämta under Arkiv.

Jag har haft bidrag för min konstnärliga verksamhet från Statens Kulturråd 1983–2005 samt 2015, från Stockholms kommun 1988–2005, från Stockholms läns landsting 1990–2005. Som frilansande konstnär har jag nu återkommande stöd från bland annat Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Jag har haft forskningsbidrag från Vetenskapsrådet 2003–2006, Centrum för barnkulturforskning i Växjö 1998, Danshögskolans KU-nämnd 1999, 2000, 2002 och 2003. Polarforskningssekretariatet 2002.

Gå till början av sidan

Forskning

Jag ser mitt konstnärliga arbete som ett kontinuerligt utforskande av det betydelsebärande i mänsklig kommunikation och hur insikter vunna ur detta arbete kan tillämpas i den koreografiska processen. Konstnärlig forskning benämner jag de projekt som direkt relaterar den dokumenterade högre kunskapsutvecklingen inom konst och det tillgängliggörande för andra konstnärer, forskare och omvärld som följer därmed.

Inom E.L.D. bedrevs kontinuerliga utvecklingsprojekt bland annat i konstnärliga processer och i organisation/ledarskap. Under rubriken ÖM (öppna måndagar) 1997–2004 utvecklade vi vår omvärldsanalys i samverkan med inbjudna gäster som till exempel filosof Bengt Brülde, patafysiker Frans Lettenström, författare Göran Hägg, hjärnforskare Matti Bergström, konstnär Jan Håfström, professor Jörgen Svensson, tonsättare Ivo Nilsson, koreograf Björn Elison, koreograf Jens Bjaerregaard och Virphi Pahkinen, dansvetare Cecilia Olsson med flera.

Fittjaprojektet 1996–1999 var ett forskningsprojekt vid Fittjaskolans högstadium, där jag följde en klass genom högstadiet i studier bland annat kring det betydelsebildande i rörelse, utveckling av danskonst och dansfilm. Finansierat av KUR och Stockholms läns landsting.

Det Brinnande 1998 var ett pilotprojekt kring danskonstens förankring inom grundskolan. Finansierat av KUR, Musik i Halland och Centrum för barnkulturforskning i Växjö.

Danskonst i språkets utmarker 2000 var en utveckling av texter som presenterade mina teorier kring språkliggörandet i och genom dans. Finansierat av KUR samt Danshögskolans KU-nämnd.

The Art of Dance in a Frozen Landscape 2002 var en studie av de kulturella faktorer som påverkar uttryck i rörelse och gestik. Projektet genomfördes under polarexpeditionen Arctic Ocean 2002, arrangerat av Svenska Polarforskningsinstitutet, då jag arbetade på isarna strax söder om nordpolen. Projektet dokumenterades i film, text och presenterades i ett dansverk för scen, en dansfilm, en dokumentärfilm och en bok. Finansierat av Polarforskningssekretariatet, KUR och Danshögskolans KU-nämnd.

Rörelsen som kroppens minne var ett forskningsprojekt 2003–2006 inom ramen för min professur i samarbete med andra konstnärer, en socialgerontolog, en sociolog, en filosof och en ekonom. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet, KUR och Danshögskolans KU-nämnd, och presenterades i tre olika verk för scen, i film och i en bok.

2003–2006 medverkade jag som handledare i det norska Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, under samma period som Senior Lecturer i samband med olika forskningsprojekt vid Teaterhögskolan i Helsingfors samt 2005–2006 som koreograf i det engelska forskningsprojektet Holds No Memory, under ledning av koreograf och professor Ana Sanchez-Colberg.

Under 2008–2009 var jag verksam i en arbetsgrupp vid Utbildningsdepartementet som arbetade fram underlag om konstnärlig forskning och konstnärlig forskarutbildning till regeringens forsknings- proposition 2008 samt högskoleproposition 2010. Denna arbetsgrupp fick fortsatt uppdrag av konstnärliga forskarskolan och fortsatte skriva fram material till utbildningsdepartementet t.o.m. 2011. 2010-2013 var jag styrelseledamot och ledamot av AU vid den nationella forskarskolan i konst Konstnärliga forskarskolan. Jag satt i styrelsen för konstnärlig forskning, PEEK, vid det Österrikiska vetenskapsrådet FWF 2009–2014 och i styrelsen för ELIA, European league of instituts in the arts 2010–2014 och arbetade där bland annat med forskningsfrågor. Inom ELIA arbetade jag också 2011–2013 som ledamot i SHARE, Step-change artistic research education, WP3. Jag var styrelseledamot i SAR, Society for Artistic Research 2013–2014.

Uppdragen jag haft för utveckling av konstnärlig forskning i Sverige är många. Jag har till exempel varit ledamot av Högskoleverkets arbetsgrupp för översyn av nationella forsningsämnesområden 2010, RUT2, resursutredningen 2006–2007, ledamot av Kulturutredningens arbetsgrupp för högre utbildning och forskning 2008 och ledamot av Lärarförbundets vetenskapliga råd 2007–2008. Internationellt har jag varit ledamot av ELIA Artesnet Strand3, arbetsgrupp konstnärlig forskarutbildning 2009–2010 och jag har varit ledamot av redaktionsrådet för Nordisk tidsskrift for kunstfaglig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i Oslo 2011–2012 förutom mina tidigare omnämnda uppdrag. 2014-2015 var jag sakkunnig i konstnärlig forskning vid Utbildningsdepartementet och 2015-2018 var jag utsedd av den norska regeringen till styrelseledamot i det norska Fellowship in the Arts Programme.

Jag har kontinuerligt engagerats runt om i världen för att presentera min forskning men också för att utveckla teori och metodologi kring konstnärlig forskning och dess implementering i den akademiska världen. Under de senaste åren har jag haft ett stort antal uppdrag som Key Note Speaker och presenterat flera papers vid forskningskonferenser runt om i världen. Jag har publicerat ett antal artiklar om konstnärlig forskning i publikationer på engelska, japanska, tyska, grekiska och svenska, utgivna av till exempel ZHDK i Zürich, Universitetet i Patras, In Formation (rankad nätpublikation om konstnärlig forskning), Intellectual Press och Vetenskapsrådet, för att nämna några.

Jag har föreläst om konstnärlig forskning vid t.ex. ZHDK i Zürich, Dancelab i Haag, TEAK i Helsingfors, Sensuous Knowledge KHiB i Bergen, The Place i London, Universitetet i Reykjavik, University of Winchester, The Orpheus Institute i Ghent, Konstuniversitetet, KUG, i Graz, University of Nottingham, Conservatoire Cherubini i Florence, The Arts Research Institute of Ilia State University i Tbilisi och Frankfurt Academy of the Arts för att nämna några platser internationellt samt vid universiteten i Göteborg, Umeå, Växjö, Örebro, Operahögskolan, DI, KKH, KF, DOCH, MH i Malmö, Balettakademien i Stockholm med flera platser. Jag har också haft uppdrag som i betygskommitté, som opponent och som sakkunnig vid tjänstetillsättningar på konstnärlig grund.

Mitt konstnärliga arbete har också beforskats av ett antal olika forskare. En kronologisk förteckning över detta, över Key Note-uppdrag och presenterade papers finns under Arkiv.

Gå till början av sidan

Pedagogiska uppdrag

Jag skiljer inte gärna ut pedagogiken som ett separat område i min verksamhet. För mig är det en självklar del av den process som alltid äger rum inom ledarskapets olika domän, i samarbeten mellan koreograf–dansare, lärare–elev/student, konstnär–konstnär eller andra mellanmänskliga relationer. Jag ser pedagogisk skicklighet som en utvecklad kommunikativ förmåga och pedagogisk metod som hantverkskunnande.

Här följer en sammanfattad resumé av olika uppdrag i kronologisk ordning:

Kursverksamhet i dansteknik (fridans och balett) vid olika studieförbund 1974–1984:
UNF, ÖAGEA, Hagaby och Athena i Örebro, Jönköpings gymnastikförening1974, NBV Skaraborg 1975–1976, Söders barnteater 1977–1978, Vätterstads balettförening 1983, Kulturama och Studiefrämjandet Stockholm 1981–1983.

Enstaka kurser för skådespelare och teaterstuderande:
Workshops vid Jönköpings Läns Teater 1982, Studiefrämjandets Teaterlinjes rörelsestudier 1982, NBVs teaterfestival på Wendelsberg Folkhögskola i Mölnlycke 1982–1984 samt dansteknik, rörelseträning, analys och improvisation vid NBVs 3-åriga teaterskola i Stockholm 1981–1987, rörelse som scenisk gestaltning med skådespelare från TV ensemblen och som kort kurs för skådespelare vid Göteborgs Stadsteater 1991.

Assistent till Birgit Grefveberg, Kungliga Teaterns Balettelevskola 1979.

Gästlärare i fridans vid Danshögskolan 1982–1984, 1986–1987.

Gästpedagog i fridans och balett vid Fine Arts and Cultural Academy i Bergen, Norge 1983. Avancerad kurs i fridans och komposition, KODA 7 Stockholm 1986 och TBV Jönköping 1987.

Sedan mitten av 70-talet har jag, parallellt med mitt scenkonstnärliga arbete, arbetat med barn i högstadieåldrarna. Detta har skett i workshops, konstnärliga utvecklingsprojekt och i koreografiska verk. I E.L.D.s verksamhet har detta skett under benämning Skolprojekt. Jag undervisar då inte dansteknik utan arbetar med en etablering av konstbegreppet i barnens värld, genom att få dem att uppfatta sin rörelse som en språklig handling – att göra dans.

I Paris gav jag kurser vid Menagerie de Verre i dansteknik och komposition för professionella dansare och koreografer 1993.

Vid Danshögskolan, numera DOCH, Dans och Cirkushögskolan, har jag varit gästlärare i komposition, för koreograf studenterna vid ett par tillfällen på 80-talet och under 90-talet vid återkommande tillfällen som gästlärare för pedagogstudenterna. 2003 utnämndes jag till professor i koreografisk komposition och fortsatte, vid sidan av min forskning, att utveckla kurser i koreografi och konstnärliga metodiker. Även idag ger jag vissa kurser, framförallt i konstnärlig metod, konstnärlig forskning och koreografi.

Gästprofessor i modern dansteknik och koreografi vid The Moscow Theatre School of Dramatic art 2004–2005.

Jag ger kontinuerligt masterclasses och kompositionsklasser vid gästspel runt om i världen. Under ELDs turneer gav jag också company klasser.

Professor i koreografisk komposition vid Danshögskolan 2003–2006.

Gå till början av sidan

Förtroendeuppdrag

En fullständig förteckning över förtroendeuppdrag finns att hämta under Arkiv.

Gå till början av sidan

Att föreläsa
eller iscensätta det talade

Det har blivit en hel del föreläsningar genom åren, både nationellt och internationellt. Jag har alltid sökt ordet som ett led i att utveckla förståelsen för konst, för konstbegreppet som sådant och hur detta påverkar förhållningsätt till kreativitet, livsåskådningsfrågor, etik och till exempel ledarskap. På senare år har jag börjat iscensätta mina föreläsningar till events och når en allt bredare publik. Jag har också haft en hel del kulturpolitiska engagemang (ej partipolitik) och genom åren arbetat för konstområdenas synliggörande och utveckling i Sverige.

Exempel på uppdragsgivare är skolor, företag, eventbyråer, DOCH, Konsthögskolan Valand, Dramatiska institutet, Konstfack, Musikhögskolan, Operahögskolan, Arkitekthögskolan, Stockholms Universitet, Umeå universitet, Luleå universitet, Göteborgs Universitet, Högskolan i Karlstad, Statens Kulturråd, Kulturdepartementet, Vetenskapsrådet, Kommunförbundet, Lärarförbundet, Riksteatern, Rikskonserter, Assitej, Rädda Barnen, Teatrar, Musikinstitutioner med flera i Sverige.

Internationellt till exempel The Guggenheim Bilbao Museum, Centre Culturel Suedoise i Paris, Svenska institutet i Aten, METU universitetet i Ankara, universitetet i Moskva, universitetet i Patras, American College i Aten, Universiteten i Winchester, Leeds och Nottingham, Universitetet i Auckland, International Organisation for Cultural Relations i Bombay, Anatoli Vasilievs teater i Moskva, Arbis i Helsingfors, Dansens Hus i Köpenhamn, NOFOD, ELIA, The Place i London, Baletthögskolan i Oslo, Konsthögskolan i Bergen, Teaterhögskolan i Helsingfors, Hors les Murs i Paris, internationella forskarkonferenser (se Forskning) och organisationer som Rencontre, IETM, ELIA med flera.

De flesta av mina föredrag och seminarier finns förtecknade i kronologisk lista. Den finns att hämta under Arkiv. På Kungliga biblioteket finns ett arkiv över mitt arbete 1975–2018.

Gå till början av sidan

Bibliografi

Jag har publicerat elva böcker och medverkat i ett flertal andra, både böcker och tidskrifter. Jag har publicerat i Sverige, Norge, Schweiz, Finland, Tyskland, England, Frankrike, Grekland och Indien. Vissa artiklar har översatts till ryska, tyska, franska, engelska och grekiska. Medlem i Författarförbundet sedan 2009. En komplett bibliografisk lista finns under Arkiv.

Gå till början av sidan

Ledarskap

Jag har genom åren uppmärksammats för mitt ledarskap och entreprenörskap, för utveckling av organisation och arbetssätt. Detta har omskrivits i artiklar, jag har inbjudits att föreläsa om ledarskapsutveckling, ger kurser i ledarskap och jag har mottagit priser för mitt ledarskap, bland annat från stiftelsen Kvinnor Kan 2002.

Mitt ledarskap har utvecklats genom flertaliga roller: som storasyster, mamma, lärare, koreograf, projektledare, handledare, konstnärlig ledare, professor, rektor med mera.

Jag var konstnärlig ledare vid E.L.D. Forum för ny koreografisk scenkonst 1985–2005.
Jag var rektor vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan 2006–2013.
Jag var chef för Dansehallerne i Köpenhamn, Danmark 2016–2019.

Gå till början av sidan

Språkkunskaper

Jag läser, skriver och talar engelska. Har elementära kunskaper i franska.

Gå till början av sidan

Körkort

Jag har körkort för personbil, tung lastbil och MC.

Gå till början av sidan

Arkiv

Vid Kungliga biblioteket i Stockholm har upprättats ett arkiv över mitt konstnärskap 1975–2018. Arkivet innehåller bilder, recensioner, artiklar, projektbeskrivningar, produktionsdokumentation samt mina partitur och skisser. Arkivet är tillgängligt för forskning.

Gå till början av sidan

Mer information finns i Nationalencyklopedien, Vem är det, Vem är hon med flera uppslagsverk samt på min hemsida www.efvalilja.se och i Kungliga bibliotekets arkiv, L288.